<div align="center"> <h1>Jarosław Jackiewicz - poeta</h1> <h3>Poezja, wiersze Jackiewicza</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/zamek_bydgoszcz/poeta/index.html" rel="nofollow">http://republika.pl/zamek_bydgoszcz/poeta/index.html</a></p> </div>